ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

29 ธ.ค. 2563
หมวดกีฬา
 งานตักบาตรสองแผ่นดิน อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
22 ธ.ค. 2563
หมวดกีฬา
 บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพเยา
23 พ.ย. 2563 - 29 พ.ย. 2563
หมวดกีฬา
 จังหวัดแพร่
12 ส.ค. 2563
หมวดกีฬา
 จังหวัดพะเยา
8 ก.ค. 2563 - 11 ก.ค. 2563
หมวดกีฬา
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
5 ก.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
15 มิ.ย. 2563 - 19 มิ.ย. 2563
หมวดกีฬา
 จังหวัดเพชรบูรณ์
6 พ.ค. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
13 เม.ย. 2563 - 15 เม.ย. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 กว๊านพะเยา
14 มี.ค 2563 - 7 เม.ย. 2563
หมวดกีฬา
 จังหวัดพะเยา
5 มี.ค 2563
หมวดท่องเที่ยว
 อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4 มี.ค 2563 - 5 มี.ค 2563
หมวดกีฬา
 ลานพ่อขุ่นงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
27 ก.พ. 2563 - 14 มี.ค 2563
หมวดกีฬา
 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
14 ก.พ. 2563 - 16 ก.พ. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
8 ก.พ. 2563
หมวดท่องเที่ยว
 วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา