Facebook share Twitter share Print

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ. จังหวัดแพร่

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดแพร่
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
23/11/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
29/11/2563 : ไม่ระบุเวลา