Facebook share Twitter share Print

แข่งขันกีฬากระโดเชือกทีม

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมกระโดดเชือกทีม ในงานกาชาดและงานฤดูหนาวของจังหวัดพะเยา

สถานที่ดำเนินการ
บริเวณกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพเยา
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
22/12/2563 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
22/12/2563 : ไม่ระบุเวลา