ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     16 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     5 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     5 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     5 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     5 ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนกว๊านพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     4 ก.ย. 2562
จ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พะเยามินิมาราธอน ๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     22 ส.ค. 2562
จ้างออกแบบและจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     22 ส.ค. 2562