ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564   31 พ.ค. 2564 77 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2564 107 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เม.ย. 2564 92 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วย.....   2 เม.ย. 2564 89 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22 มี.ค 2564 92 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในยุค New N.....   4 มี.ค 2564 68 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร.....   1 มี.ค 2564 61 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเ.....   25 ก.พ. 2564 70 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ก.พ. 2564 76 ครั้ง