ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตจั.....   14 ส.ค. 2563 68 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   30 เม.ย. 2563 80 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   27 เม.ย. 2563 86 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท.....   27 เม.ย. 2563 88 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และ.....   15 เม.ย. 2563 106 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน   13 เม.ย. 2563 59 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า   13 เม.ย. 2563 72 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   8 เม.ย. 2563 64 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร   3 เม.ย. 2563 69 ครั้ง