ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา โด.....   18 มี.ค 2565 30 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 มี.ค 2565 31 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา.....   11 มี.ค 2565 31 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา จำน.....   10 มี.ค 2565 28 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี.....   9 มี.ค 2565 26 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เดือนตุลาคม - เดือนมีนาคม 2565) โดยวิธีเ.....   19 ต.ค. 2564 10 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มิถุนายน 2564   31 พ.ค. 2564 177 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9 เม.ย. 2564 208 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   5 เม.ย. 2564 189 ครั้ง