รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563   30 เม.ย. 2563 36 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563   31 มี.ค 2563 34 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   28 ก.พ. 2563 34 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563   31 ม.ค. 2563 31 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562   30 ธ.ค. 2562 34 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   29 พ.ย. 2562 25 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562   31 ต.ค. 2562 25 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562   30 ก.ย. 2562 26 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)   30 เม.ย. 2562 389 ครั้ง