ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเ.....   11 ธ.ค. 2561 351 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา กิจกร.....   26 พ.ย. 2561 397 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ก.....   20 พ.ย. 2561 302 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   19 พ.ย. 2561 296 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ก.....   16 ม.ค. 2561 371 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์.....   10 ม.ค. 2561 342 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนงบประมาณรายจ่าย.....   14 ก.ย. 2560 275 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้าน.....   10 ส.ค. 2560 284 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ่อสิบสอง จังหวัดพะเยา   1 ส.ค. 2560 288 ครั้ง