ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ช่วง COVI.....   11 ก.พ. 2564 72 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน (งานการเงินและบัญชี) หมายเลขครุภัณฑ์ 744.....   10 ก.พ. 2564 76 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉ.....   28 ม.ค. 2564 70 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา หมา.....   21 ม.ค. 2564 75 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเ.....   30 ธ.ค. 2563 67 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23 ธ.ค. 2563 77 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนาแล.....   4 ธ.ค. 2563 72 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2563   30 พ.ย. 2563 71 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ปร.....   18 พ.ย. 2563 77 ครั้ง