รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563   31 มี.ค 2563 186 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   28 ก.พ. 2563 186 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563   31 ม.ค. 2563 177 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562   30 ธ.ค. 2562 183 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   29 พ.ย. 2562 140 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562   31 ต.ค. 2562 132 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562   30 ก.ย. 2562 139 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2)   30 เม.ย. 2562 524 ครั้ง