ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   30 ต.ค. 2563 100 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพร.....   19 ต.ค. 2563 78 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตจั.....   14 ส.ค. 2563 206 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   30 เม.ย. 2563 201 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   27 เม.ย. 2563 219 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอำนวยการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท.....   27 เม.ย. 2563 219 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และ.....   15 เม.ย. 2563 248 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน   13 เม.ย. 2563 160 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า   13 เม.ย. 2563 201 ครั้ง