ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   8 เม.ย. 2563 170 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร   3 เม.ย. 2563 165 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2563   30 มี.ค 2563 151 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2563   28 ก.พ. 2563 152 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวในงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุน.....   27 ก.พ. 2563 149 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวในงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุน.....   27 ก.พ. 2563 146 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวในงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือ.....   27 ก.พ. 2563 161 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” จังหวัดพะเยา ประจำป.....   24 ก.พ. 2563 181 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ.....   21 ก.พ. 2563 151 ครั้ง