ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   3 ก.พ. 2563 145 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างป้ายโครงการฯและป้ายเงินรางวัลการแข่งขันเรือพายในกว๊านพะเยา   17 ม.ค. 2563 173 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสถานที่จัดการแข่งขันเรือพายในกว๊านพะเยา   17 ม.ค. 2563 149 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ้วยรางวัลโครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการกีฬา สำนั.....   17 ม.ค. 2563 146 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด พิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   16 ม.ค. 2563 135 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2563   2 ม.ค. 2563 163 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาเปตองงานตักบาตรสองแผ่นดิน   24 ธ.ค. 2562 147 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสถานที่จัดการแข่งขันกระโดดเชือกทีมในงานกาชาดและงานฤดูหนาวของจังหวัดพะ.....   11 ธ.ค. 2562 158 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเชือกกระโดดและถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกระโดดเชือกทีมในงานกาชาดและงา.....   11 ธ.ค. 2562 157 ครั้ง