ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2562   16 ต.ค. 2562 151 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกรรมเด.....   23 ส.ค. 2562 226 ครั้ง
ร่างประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดพะเยา กิจกร.....   19 ส.ค. 2562 240 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมก.....   16 พ.ค. 2562 267 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้าง.....   26 มี.ค 2562 278 ครั้ง
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเ.....   13 มี.ค 2562 273 ครั้ง