รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

2 พ.ย. 2564      81 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔