การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ ศักยภาพ โอกาส อุปสรรคในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย

17 พ.ย. 2564      59 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ ศักยภาพ โอกาส อุปสรรคในการขับเคลื่อนคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา