การประชุมรับฟังหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

17 พ.ย. 2564      58 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมรับฟังหลักเกณฑ์การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านระบบอนนไลน์ Microsoft Team ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา โดยมีนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ