การประชุมจัดทำ(ร่าง)แผนรองรับการเปิดประเทศ จังหวัดพะเยา

18 พ.ย. 2564      51 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.30 - 12.00 น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำ(ร่าง)แผนรองรับการเปิดประเทศ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหว้ดพะเยา