เข้าร่วงงานเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ : วิถีพื้นถิ่น เสน่ห์เกษตรเวียงลอ

20 พ.ย. 2564      56 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ ที่๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำจังหวัด เข้าร่วมงานเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ : วิถีพื้นถิ่น เสน่ห์เกษตรเวียงลอ และประชุมหารือกับทางเจ้าหน้าที่ชุมชนตำบลลอ เรื่องแนวทางการจัดการการแข่งขันเรือพายอำเภอจุน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชนบ้านเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา