เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมประชุมการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

23 พ.ย. 2564      38 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมประชุมการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) จัดโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีชุมชน ผู้ประกอบการที่พัก ในจังหวัดพะเยา เข้าร่วม ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหว้ดพะเยา