เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

23 พ.ย. 2564      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนากร ธรรมสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวแววดาว หลักฐาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายบุญวาทย์ สมศักดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม