การอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

24 พ.ย. 2564      31 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการและนักศึกษาึกงาน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดโโยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๗๐ คน