การประชุมปรึกษาหารือการเตรียมพร้อมเปิดเมืองพะเยา

24 พ.ย. 2564      8 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือการเตรียมพร้อมเปิดเมืองพะเยา ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ