การประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

26 พ.ย. 2564      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วลา ๑๐.๐๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Video Conference ณ ห้องศูนย์บัญชาการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุมฯ