การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศอ.ปส.จ.พย.) ครั้งที่ 9/2564

26 พ.ย. 2564      41 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 10.30 น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนินินทร์ สุวรรณรัตน์ นักพัฒนาการกีฬา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศอ.ปส.จ.พย.) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ