การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

26 พ.ย. 2564      62 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิง จันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุมฯ