ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา กับคณะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พะเยา

13 ม.ค. 2565      13 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา กับคณะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา