ประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

14 ม.ค. 2565      13 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ ที่๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นักพัฒนาการกีฬาและเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา โดยมีนางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมฯ