การประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

11 พ.ค. 2565      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.30 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์หอม แสวงผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference System ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา