โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3

18 พ.ค. 2565      41 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ , ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว 2 เชียงราย - พะเยา ,ผู้แทนมหาวิทยาลัยพะเยา ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาและผู้แทนสมาคมกู้ภัยกลางพิทักษ์ชีพ พะเยา ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้กล่าวรายงาน