ลงพื้นที่คณะทำงานติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565

24 พ.ค. 2565      21 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

เวลา 11.00 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายธนากร ธรรมสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวแววดาว หลักฐาน เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่คณะทำงานติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 ณ หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยการลงพื้นที่ติดตาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนองเล็งทราย และโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย (ปอดของคนแม่ใจ)