การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting)

24 พ.ค. 2565      25 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565

เวลา 13.30 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายธนากร ธรรมสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและแม่น้ำลำคลอง ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) ณ ห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร.ต.สมภพ โชติษฐยางกูร เป็นประธานในที่ประชุม