โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

20 มิ.ย. 2565      56 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และนายธนากร ธรรมสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำคำของบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมราวินทรา บีซ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี