โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 2) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

22 มิ.ย. 2565      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และนายธนากร ธรรมสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วันที่ 2) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมราวินทรา บีซ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนา