การประชุมระดมความคิดทีมนักคิด ครั้งที่ 3/2565

22 มิ.ย. 2565      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

เวลา 15.30 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดทีมนักคิด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ชั้น 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา