โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มิ.ย. 2565      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนากร ธรรมสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแปลงปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมราวินทรา บีซ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในการเปิดโครงการ