การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

23 ส.ค. 2565      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

เวลา 08.00 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายธนากร ธรรมสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุม