การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2565

24 ส.ค. 2565      10 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชินวิวัฒน์ ตันกูล นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2565 ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร.ต. สมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม