O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

17 มิ.ย. 2562      325 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

 


 เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เรื่อง ผลการประเมินผลงานของการจ้างพนักงาน และเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด