O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

17 มิ.ย. 2562      264 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การดำเนินโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดทำเรื่องเล่ากว๊านพะเยาด้วยเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น Augmented Reality คลิก