O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

17 มิ.ย. 2562      281 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กรของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ให้ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 7 ประการ คลิก