O42. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

17 มิ.ย. 2562      340 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คลิกที่นี่

ประกาศจังหวัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คลิกที่นี่