ประกาศวัดศรีโคมคำ

8 พ.ค. 2563      85 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

****ประกาศวัดศรีโคมคำ****

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เปิดให้ประชาชนเข้ากราบนมัสการพระเจ้าตยหลวง ด้านในพระวิหาร โดยถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้เข้าสักการะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน (โดยไม่มี้อยกเว้น)

๒. ต้องผ่านจุดคัดกรอง หากพบมีไข้สูง ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้า เมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าพระวิหาร (จุดคัดกรอง หน้าพระวิหาร)

๓. การสักการะ แบ่งหรือทยอย ไม่เบียดเสียดกัน ให้นั่งกราบในบริเวณที่ทางวัดได้จัดเตรียมให้เท่านั้น และเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร (ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด)

๔. ล้างมือทุกครั้งหลังจากกราบสักการะขอพรเสร็จแล้ว โดยมีจุดล้างมือด้านข้างพระวิหาร ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้

" SOCIAL DISTANCING "